Answers

2016-07-04T19:54:08+08:00
Sila ay parehong isang kathang isip lamang na gawa gawa ng tao
0
2016-07-04T19:58:47+08:00
Ang salitangalamatay panumbas sa“legend”  ng Ingles. Angkatawagan namang ito ay nagmula sasalitang Latin na“legendus” , na ang kahulugan ay “upang mabasa”.Noon pa mang1300 AD ( After Death ),ang ating mga ninuno, nakilala sa katawagang Ita, Aetas,Negrito o Baluga ay may sarili ng mga karunungang-bayan, kabilang angalamat.( Sila ang mgataong walang permanenteng tirahan.) Ayon sa mga heologo( geologists ),nakuha at nalikha nila angmga ito dahil sa kanilang pandarayuhan sa iba’t ibang lupain sa Asya. Dahil sa wala silang sistemang pamahalaan ( bungamarahil ng kakauntian ), panulat, sining, at siyensya, ang mga ito aynagpapasaling-dila o lipat-dilalamang.Pagkalipas ng 4,000 taon dumating sa ating kapuluan ang mgaIndones na may dalang sarilingsistema ng pamahalaan, panitikan atpananampalatayang pagano. Ang matatandang alamat ng atingmganinuno ay nalangkapan ng kanilang mga katutubong alamat na angnilalaman ay tungkol sa mgaanito, buhay ng mga santo at santa, bathala,at pananampalataya sa Lumikha.Sumunod na nandayuhan sa ating kapuluan ang mga Malay.Katulad ng mga Indones, sila rin ay maypananampalatayang pagano.May dala rin silang sariling mga alamat, kwentong-bayan at mgakarunungang bayan. Sila rin ang nagturo sa ating mga ninuno ng alpabetona tinatawag na Alifbatao Alibata. Dahil dito, ang ilan sa ating mga alamatna pasaling-dila o bukambibig lamang ay naisatitik ngating mga ninuno sa mga kawayan, talukap ng niyog, dahon, balat ng kahoy, at maging sa mga batosa pamamagitan ng matutulis na kahoy, bato, o bakal. Sa panahong ito, higit na lumaganap ang mgaalamat hinggil sa pananampalatayang pagano at sumibol ang“Maragtas”at “Malakas at Maganda”.Nandayuhan din sa ating kapuluan ang mga Intsik, Bumbay, Arabe at Persyano. Ang mga ito ay maymga dala ring kani-kaniyang kultura na nakaambag sa patuloy na pag-unlad ng mga alamat sa atingkapuluan. Samga panahong ito higit na umunlad ang wika at panulat ng ating mga ninuno kaya’t marami sa mgaalamat ang naisulat at naipalaganap. Gayunpaman, nakahihigit pa rin ang mga alamat nanagpasalin-salin sa bibig ng mga taong-bayan.Sumunod na nandayuhan sa ating kapuluan ang mga Espanyol na may layuning mapalawak angkanilang kolonya, at magpalaganap ng pananampalatayang Kristyanismo. Ipinasunog ng mgaprayleng Espanyolang mga naisulat na panitikan ng ating mga ninuno. Ang iba’y ipinaanod sa ilog sapagkat ayon sakanila ang mga iyon raw ay gawa ng demonyo. Ngunit ang mga alamat at iba pang panitikangnagpasalin-salin lamang sabibig ng mga taong-bayan ay hindi nila masira. Nanatili ang mga alamat...nakitalad, nakipagsubukansa mahaba at masalimuot na panahon at nanatiling buhay hanggang sa kasalukuyan.
0