Answers

The Brainliest Answer!
2016-07-04T21:16:51+08:00
Ang kakulangan ay ang pagkaubos ng mga bagay/produkto. Samantala, Ang kakapusan ay ang limitadong bagay na pinagkukunang yaman
2 5 2
2016-07-04T21:18:20+08:00
kakapusan - ay isang suliraning pang-ekonomiya na tumutukoy sa permanenenteng limitasyon ng mga pinagkukunang yaman,(produkto o kalakal)pang-kabuhayang kalakal.                                                                                                                                                                                                kakulangan -  -isang suliraning pang-ekonomiya na tumutukoy naman sa pansamantala o panandaliang limitasyon ng pinagkukunang yaman at pang-kabuhayang kalakal.
1 5 1