Answers

2016-07-04T23:54:56+08:00

Ang diskriminasyon ay ang pagtatrato sa isang tao ng masama dahil sa kanilang lahi, kapansanan, kasarian o iba pang pampersonal na mga katangian.

Ang diskriminasyon ay maaring magpatama sa mahigit sa isang tao, o isang grupo. Maaring mahirap na makita ito o maging isang bahagi ng isang sistema.Ang diskriminasyon ay maari ring maging mga bagay na katulad ng paghihiganti, isang nilason na kapaligiraan, panliligalig o pagpo-profile ng lahi.

Ang diskriminasyon ay ang pagtatrato sa isang tao ng masama dahil sa kanilang lahi, kapansanan, kasarian o iba pang pampersonal na mga katangian.

Ang diskriminasyon ay may maraming mga uri.

* Ang diskriminasyon ay maaring magpatama sa mahigit sa isang tao, o isang grupo.
* Maaring mahirap na makita ito o maging isang bahagi ng isang sistema.
* Ang diskriminasyon ay maari ring maging mga bagay na katulad ng paghihiganti, isang nilason na kapaligiraan, panliligalig o pagpo-profile ng lahi.

0