Answers

2016-07-05T19:38:18+08:00
Ang Duplo
1. Isa rin itong larong may paligsahan sa pagtula kaya maaari ringmauring tulang patnigan.
2. Ang mga lalaking kasali ay tinatawag na duplero at ang mga babae ayduplera.
3. Sila ay tinatawag na bilyako at bilyaka kapag naglalaro na.
4. Ang palmatorya ay isang tsinelas na ginagamit ng hari sa pagpalo sapalad ng sinumang nahatulang parusahan.
5. Ang parusa ay maaaring pagpapabigkas ng mahabang dasal para sakaluluwa ng namatay.

Ang Karagatan
1. Ito ay isang larong may paligsahan sa tula.
2. Ang kuwento nito ay batay sa alamat ng singsing ng isangdalaga na nahulog sa gitna ng dagat.
3. Pakakasalan ng dalaga ang binatang makakakuha ng singsing.
4. Sa larong ito, hindi kinakailangang “sumisid’ sa dagat ang binatangnais magkapalad sa dalagang nawalan ng singsing.
5. Ginaganap ang laro sa bakuran ng isang bahay.
6. May dalawang papag sa magkabila ng isang mesang may sarisaringpagkaing-nayon.
7. Magkaharap ang pangkat ng binata at dalaga.
8. Karaniwang isang matanda ang magpapasimula ng laro.
9. Maaaring magpalabunutan para mapili ang binatang unang bibigyanng dalaga ng talinghaga.
10. Maaari pa rin ang pagpili sa binata ay batay sa matatapatanng tabong may tandang puti.
11.Bibigkas muna ng panimulang bahagi ang binata bago tuluyangsagutin ang talinghaga. 


0