Answers

2016-07-06T09:44:34+08:00
Ang pamilya ay Ang pinakaubod ng pamilyang Pilipino ay ang ama, ina at mga anak. Ang ama ang pinakapuno ng pamilya.  Siya ang nasusunod 

at nagpapasya para sa pamilya.  Sa kabilang dako ay tungkulin niyang pakainin, bigyan ng matitirhan at papag-aralin ang mga miyembro ng kanyang pamilya.  Kaya siya ang nagtatrabaho at kumikita ng pera.   Ang ina naman ang bahala sa bahay at sa pag-aalaga ng mga bata.   Siya ang humahawak ng pera ng pamilya at pinagkakasya ito sa pangangailangan ng pamilya.  Ang mga anak naman ay may responsibilidad rin.  Sagutin nila ang mahusay na pag-aaral at ang pagtulong sa bahay.

Kasama rin sa pag-aalala ng pamilya ang lolo at lola, ang mga kapatid ng ama at ina, lalo na't ang mga ito'y nakababata.  Kadalasa'y sama-sama sa isang bahay ang lolo at lola, ang ama at ina, at ang mga anak.  Kung minsa'y kapisan din ang wala pang asawang kapatid ng ama o ina.  Kapag ganitong kumpleto ang pamilya'y tatlong salin-lahi ang nakatira sa iisang bahay.   Tulung-tulong sila sa mga gawain at sa paghahanap-buhay.


0