Answers

2016-07-11T20:53:09+08:00
May iba't ibang uri ng ekonomiya ayon sa sistema na ginagamit.
Mga Uri ng Sistemang Pang-ekonomiya
Aralin 10 "Mga Sistemang Pang-ekonomiya"
Sinasagot ang mga suliraning pang-ekonomiya sa pamamagitan ng mga tradisyon, paniniwala, kagawian, at patakaran ng lipunan.
Tradisyunal na Ekonomiya
Ang market o pamilihan ay nagpapakita ng organisadong transaksyon sa pagitan ng konsyumer at nagbebenta.
Market na Ekonomiya
Ang estado ang may responsibilidad sa pagsagot sa mga suliraning pang-ekonomiya.
Command na Ekonomiya
May kinalaman sa pagmamay-ari ng lupa.
Piyudalismo
Pinagkakalooban ng lupa ang mga taong naglilingkod sa nagmamay-ari ng lupa na kung tawagin ay feudal lord.
Umiral sa Europa sa pagitan ng ika-15 at ika-18 na siglo.
Merkantilismo
Sa sistemang merkantilismo, nakabatay ang kapangyarihan ng bansa sa dami ng suplay ng ginto at pilak.
Isang sistemang pang-ekonomiya na ang pagmamay-ari ng yaman at produksyon ay nasa kamay ng mga indibidwal at pribadong sektor.
Kapitalismo
Ang komunismo, sosyalismo, at pasismo ay kabilang sa ganitong uri ng ekonomiya.
Ang komunismo ay isang sistemang pang-ekonomiya kung saan ang estado ang nagmamayari at kumokontrol sa yaman ng bansa at produksiyon.
Komunismo
Sistemang pang-ekonomiya kung saan ang estado ang humahawak at kumokontrol sa mga pangunahing industriya.
Sosyalismo
Ang sosyalismo ay isang sistemang pang-ekonomiya na masasabing pinaghalong ekonomiya dahil sa pag-iral ng command at market na ekonomiya.
Ang mga mamamayan ay pinapayagan na magmay-ari ng maliit na negosyo na maaaring pakialaman ng estado.
Isang sistemang pang-ekonomiya at politikal na sinimulan ni Benito Mussolini sa Italya noong 1922.
Pasismo
Sa ilalim ng sistemang pasismo, ang mga yaman at industriya ay kontrolado at pagmamay-ari ng estado na pinamumunuan ng isang diktador.
Si Adolf Hitler naman ang nagpakilala ng Pasismo sa Alemanya.
Panuto: Sagutin kung TAMA o MALI
PRE-TEST
1) Ang Komunismo ay isang sistemang pang-ekonomiya na ang pagmamay-ari ng yaman at produksyon ay nasa kamay ng mga indibidwal at pribadong sektor.

2) Sa ilalim ng sistemang pasismo, ang mga yaman at industriya ay kontrolado at pagmamay-ari ng estado na pinamumunuan ng isang diktador. 

3) Ang piyudalismo ay may kinalaman sa pagmamay-ari ng lupa.

4) "Market Economy" Ang komunismo, sosyalismo, at pasismo ay kabilang sa ganitong uri ng ekonomiya.

5) "Command Economy" Ang ganitong uri ng ekonomiya ay sinasagot ang mga suliraning pang-ekonomiya sa pamamagitan ng mga tradisyon, paniniwala, kagawian, at patakaran ng lipunan.
A. Panuto: Punan ang patlang upang mabuo ang tinutukoy

0