SA AKING PAGKAKAALAM, ANG ASYA AY _______________________________ NA MAY KATANGIANG LIKAS NA ________________________ AT NAKAIMPLUWENSIYA SA PAMUMUHAY NG TAO SA PAMAMAGITA NG ________________________


ANG AKING MGA KATANUNGAN TUNKOL SA KATANGIANG PISIKAL NG ASYA:PLS. KAILANGAN KO NG SAGOT

2

Answers

2016-07-06T16:32:55+08:00
SA AKING PAGKAKAALAM, ANG ASYA AY ang pinaka malaking kontinente sa  pitong kontinente NA MAY KATANGIANG LIKAS NA lupa ,tubig AT NAKAIMPLUWENSIYA SA PAMUMUHAY NGTAO SA PAMAMAGITA NG lokasyon ,oras ,
kultural
2 4 2
2016-07-06T16:40:23+08:00
SA AKING PAGKAKAALAM ANG ASYA AY ang pinaka malaking Kontinent sa buong mundo NA MAY KATANGIANG LIKAS NA yaman AT NAKAIMPLUWENSIYA SA PAMUMUHAY NG TAO SA PAMAMAGITAN NG kanyang kultura
1 5 1