MAAARI BANG PAKiBILISAN ANG SAGOT?
1.ano ang kahulugan o kabuluhan ng pamilya para sa iyo?
2.paano mo ilalarawan ang isang pamilya?
3.maaaring lakipan ng maikling paliwanag ang ginawang paglalarawan?
4.anong isang salaita ang maaari mong gamiting paglalarawan ?bakit mo napili ang salitang ito?
5.kung ikaw ay magkakaroon ng sariling pamilya,ano-ano ang mga halimbawa na maaari mong ipakita sa iyong mga anak upang lumaki silang marunong magmahal at makipagkapwa?
6.paano magagawa ng pamilyang makatao at mapagmahal ang lipunan?
7.paano matuturuan ng pamilya ang mga kasapi nito na taos-pusong gampanan ang panlipunan at pampolitikal na tungkulin nito?
8.ano-ano ang mahalagang gampanin na dapat isakatuparan ng magulang bilang unang guro sa tahanan?ipaliwanag

1

Answers

2016-07-06T16:41:09+08:00
 1 Tungkol Saan ang Modyul na Ito?Ang pamilya ang itinuturing na pinakamahalagang bahagi sa lipunan. Ito ang pinanggagalingan ng emosyonal, pisikal,espiritwal at pinansyal na suporta ng lipunan
1 4 1
sorry i just borrow my sister's phone because i left my book in my locker but thank you so much for answering it