Answers

2014-07-22T19:50:40+08:00
1 kung puputol ka ng mga puno Palitan ito ng bago

2 Huwag gumamit ng mga dinamita sa pangingisda

3 GUmamit lamang ng mga malalaking butas ang Lambat para malalaking isda lamang ang mahuli

4 Mangaso lamang kapag open season O pinapayagan

5 Huwag mangaso kapag close season o kung nagpaparami ang mga hayop sa kagubatan
6 Ipatupad ng husto ang mga batas na ipinagbabawal ang illegal logging at pagkakaingin.
 
7 Iwasan ang pagkakalat na nagdudulot ng polyusyon. Tumulong sa paglilinis ng kapaligiran.

8 Iwasang gumamit ng insecticide Hindi lamang ang mga kulisap ang maapektuhan kasama rin ang ating kalusugan at ang ating kapaligiran 

9 Putulin lamang ang matatanda na puno at agad itong palitan

10 Huwag kumuha ng mga coral at kabibe kung gagamitin lamang ito sa pag iisperimento

Sana Makatulong ako :)  =)
2 4 2