Answers

2016-07-06T20:31:54+08:00
 Ang Kamatayan ni Tiyo Samuel Imperyalismong Amerikano Kabuuang Tema Dominasyon ng mga kalalakihan. Walang kontrol ang mga babae sa mga bagay-bagay, tanging ang mga lalaki lamang ang may kakayahang magpasya. 1. Ano ang usaping pangkasarian ang inilahad sa teksto? Simbolismo: 2. Paano ito tinalakay? Tiyo Samuel-Estados Unidos Tutol ang teksto sa hindi pagkakapantay-pantay ng mga lalaki at babae sa lipunan maging na rin sa imperyalismo. Ipinakita sa teksto na ang mga kabataang lalaki at babae ay nagsama-sama upang magprotesta laban sa imperyalismo. 3. Ano ang tindig ng teksto sa usaping ito? Ang aming grupo ay hindi rin sumasang-ayon sa pagmamaliit at pang-aapi sa mga babae at sa panghihimasok ng mga dayuhan sa mga iba't-ibang aspeto ng bansa. Hindi maikakaila na matagal nang namamayani ang mga kaisipang ito sa ating 
0