Answers

2016-07-07T00:22:33+08:00
Ang Panloob na mga Pandamdam
Nahihiwatigan ng panloob na mga pandamdam ang mga pagbabagong nangyayari sa loob ng ating katawan. Inihuhudyat ng mga ito ang mga bagay na gaya ng gutom, uhaw, pagod, panloob na kirot, at ang pangangailangang huminga o magtungo sa palikuran. Palibhasa’y kasuwato ng ating biyolohikal na orasan, napapagod tayo pagkatapos ng trabaho at nakararanas ng jet-lag kapag tayo’y naglakbay sakay ng eroplano na bumabagtas sa mga time zone dahil sa panloob na mga pandama natin. Sa katunayan, dahil sa “napapakiramdaman” natin ang paglipas ng panahon, iminumungkahi na ang kabatiran hinggil sa panahon ay idagdag sa listahan ng mga pandamdam.
0