Answers

2016-07-07T22:34:20+08:00
Ang Pagpataw ng buwis naman, ginagamit ang paraang ito upang mabawasan ang mga kagustuhan o luho ng mga tao na madalas na nagdudulot ng kakapusan sa kanilang pamumuhay. Makikita ang ganitong paraan sa panahon natin ngayon kung saan ito’y may magandang epekto na nadudulot sa mga mamamayan na may sobra-sobra ng gawain.dapat tayo maging masipag sa pagtratrabaho upang malabanan ang kakapusan
0
2016-07-08T03:38:46+08:00
(Ito ay kapag ikaw ang may ari ng negosyo).

Maraming mga kailangan pagisipan kung "Ano ang gagawin mong produkto?", "Paano likhain ito?", "gaano karami?" at "Para kanino?"

Diro maisasama ang Production Possibility Frontier na kung saan alaalamin mo kung gaanong karami ng producto ayon sa kagustuhan/pangangailangan ng konsyumer.

Sa pagsagot mo ng mga tanong na ito, at kapag nasagutan mo nang may tamang pagdedesisyon, ang makukuha mo ay outline o plano upang matugunan ang pangangailangan at kagustuhan ng mga konsyumer.
 
Iyon nga lang ang pinaka konsepto ng paglaban sa kakapusan, pagtugon sa walang hanggang pangangailangan at kagustuhan ng tao sa kabila ng limitadong pinagkukunang yaman na may matalinong pagpapasya upang hindi kumulang o masayang ang sobrang produktong ginawa.

0