Sa unang bahagi ng sanaysay , paano nakilala g mga bilanggo ang "katotohaan" ng mga bagay-bagay?magbigay ng mga patunay. bigyang -kahulugan ang naramdaman g bilanggo nang siya ay makaalis sa yungib at matitigan ang liwanag ng apoy? ano ang nais ipakahulugan ng pangyayaring ito?

1

Answers

2016-07-07T22:36:23+08:00
Ang ibig sabihin nito ay isa lamang silang mahirap na mamayan ngunit Hindi sila mapakinggan Hindi mn lamang sila binigyan ng pagkakataong makapsalita dahil silay mahirap lamang...tungkol ito sa mayaman vs mahirap.
0