Answers

2016-07-07T23:19:40+08:00
Sa pamamagitan ng Continental Drift Theory na ayon kay Alfred Wegener, isang German. Ayon sa kanya, dati nang magkakaugnay ang mga kontinente sa isang super kontinente na Pangaea. Dahil sa paggalaw ng continental plate o malaking bloke ng bato kung saan nakapatong ang kalupaan, nagkahiwa-hiwalay ang Pangaea at nabuo ang kasalukuyang mga kontinente.
2 4 2
13 pa po
matutlog na po ako
bye bye
Bye Kitakits Bukas
pagmayassignment