Answers

2016-07-08T07:22:27+08:00
Ang mga Filipino na nag-uusap ay lubos na nauunawaan ang isa't isa. Ngunit wala sa kanila ang nagsasalita nang magkatulad. Maaaring ang dahilan sa pagkakaiba ay edad, seks, kalagayang pangkalusugan, laki, personalidad, kakayahang emosyunal, at tanging ugali. Ang bukod-tanging wika ng indibidwal ay tinatawag na idyolek. Malikhain at natatangi ang idyolek.
Iba pang kahulugan ng IdyolekMay pekulyaridad sa pagsasalita ng isang indibidwal.Ang varayti ng wika sa personal na kakanyahan ng tagapagsalita, ang varayting ginagamit ng indibidwal.Idyosintrikong katangian na istatistikal tulad ng tendesyang gumagamit ng partikular na bokabularyo nang napakadalas.Madaling magbago depende sa lenggwahe na ginagamit sa bahay.
0