Answers

The Brainliest Answer!
2016-07-09T00:26:08+08:00
Pangangailangan
Pangunahing Pangangailangan/ Basic/ Primary Needs 
Mga bagay na mahalaga sa pananatili ng buhay ng tao: Pagkain, Damit, Bahay
Pangunahing Bagay (Necessities)
Kagustuhan
Wants/Secondary Needs
Maaaring tugunan o hindi tugunan sapagkat hindi nakasalalay ang buhay ng tao dito.
 Panluhong Bagay (Luxuries)
2 5 2