I want to know about
Important terms in economics
Opportunity cost
Factors in production
Basicdecision problems
Types of economics systems
1. Make a short discussion of the current status of the philippine economy base on the ff. Guidelines
Goverment system and its performance
Various social unrest and its (performance crimes Environmental status.
2. Briefly explain how can you apply economics in your daily life (daily or weekly allowance, time management, chosen school and course of educ

1

Answers

2016-07-09T21:04:53+08:00
Just translate in English.

EKONOMIKS ang Ekonomiks ay agham na nag-aaral sa kung paano nag babahagi ang mga mamamayan ng limitadong yaman na pinagkukunan yaman upang matugunan ang walang katapusan na pangangailangan at kagustuhan.

Kakulangan at Katapusan

Mahalagang konsepto ng Ekonomiks

Opportunity Cost- Ginagawang pagsasakripisyo ang opportunity cost. Tumutukoy sa halaga ng bagay na best alternative na handang ipagpalit sa bawat pag dedesisyon. (Halaga ng pag-aaral na pinag-liban.)

Trade off

Marginal thinking

incentives
0