ANG ALAMAT NI PRINSESA MANORAH.
Batay sa Ang Alamat ni Prinsesa Manorah,

2.Ilarawan ang tagpuan ng alamat.
3.Paano sinimulan ang alamat?
4.Paano isinalayaay ng manunulat ang alamat?
5.Kapani-paniwala ba ang mga tagpuang ginamit sa alamat?Patunayan.
6.Alin sa mga pangyayari ang makatotohanan at di-makatotohanan?Patunayan.
7.Masasalamin ba ang kultura ng Thailand sa alamat na iyong binasa?Ipaliwanag.
8.Paano ipinakita ng akda ang kilos,gawi, at karakter ng mga tauhan sa alamat?
9.Paano naiiba o nagkakatulad ang alamat at maikling kwento ayon sa kilos,gawi, at karakter?
10.Paano ito nagwakas?Kung ikaw ang may-akda,paano mo ito wawakasan?Isalaysay.

1

Answers

2016-07-09T22:54:20+08:00
1.gubat
2.pagpapakilala sa mga tauhan
3.paggamit nang mga imposibleng mga pangyayari
4.hindi dahil mga imposibleng pangyayari ang ginamit sa alamat
5.makatotohanan na merong gubat sa loob nang kaharian dahil posibleng malaki ang kaharian para makasya ito..
Di makatotohan ang karater sa kwento.
7.hindi
6 5 6