Answers

2016-07-10T07:38:14+08:00
  Ang mga “Vegetation Cover” ng Asya Ang vegetation o uri o dami ng mga halaman sa isang lugar tulad ng pagkakaroon ng kagubatan o damuhan ayepekto ng klima nito. Sa Hilagang Asya, katangiang pisikal ng kapaligiran nito ay ang pagkakaroon ng malawak nadamuhan o grasslands na nahahati sa tatlong uri: ang steppe, prairie, at savanna.Ang steppe ay uri ng damuhang may ugat na mabababaw o shallow-rooted short grasses. Maliliit lamang angdamuhan sa lupaing ito dahil tumatanggap lamang ito ng 10-13 pulgada ng ulan. Mayroong mga steppe sa Mongoliagayundin sa Manchuria at Ordos Desert sa Silangang Asya.Sa hilagang bahagi ng mga steppe ng Russia at Manchuria at maging sa Mongolia matatagpuan ang prairie, anglupaing may damuhang mataas na malalim ang ugat o deeply-rooted tall grasses. Samantala, ang savanna naman namatatagpuan sa Timog Silangang Asya partikular sa Myanmar at Thailand ay lupain ng pinagsamang mga damuhan atkagubatan. Ang mga taong naninirahan sa mga steppe, prairie, at savanna ay kadalasang nakatuon sa pagpapastol atpag-aalaga ng mga hayop tulad ng baka at tupa na pinagkukunan nila ng lana, karne at gatas. Ang mga lambak-ilog atmabababang burol ay ginagawa nilang pananiman.Ang boreal forest o taiga (rocky mountainous terrain) ay matatagpuan din sa Hilagang Asya partikular na saSiberia. Coniferous ang mga kagubatang ito bunsod ng malamig na klima dahil sa presipitasyon na maaaring nasa anyongyelo o ulan.Sa bahagi ng Russia at sa Siberia matatagpuan ang tundra o treeless mountain tract. Kakaunti ang mga halamangtumatakip at halos walang puno sa lupaing ito dahil sa malamig na klima. Ang lupaing malapit sa baybayin ng ArcticOcean ang saklaw ng behetasyong ito. Sa Timog-Silangang Asya at sa mga bansang nasa torrid zone ang biniyayaan ngtropical rainforest dahil sa mainam na klima nito na halos may pantay na panahon ng tag-ulan at tag-araw
0