Answers

2016-07-10T18:39:56+08:00
Ang Pasismo (mula sa Italyanongfascismo na binibigkas na [fa·shíz·mo]), kapag malaking titik, ay ang datingawtoritaryang kilusang politikal na namayani sa Italya mula 1922 hanggang 1943 sa ilalim ng pamumuno ni Benito Mussolini. Kumalat sa buongEuropa ang mga katulad na kilusang pampolitika sa pagitang ng Unang Digmaang Pandaigdig at Ikalawang Digmaang Pandaigdig at kinuha ang mga ilang anyo ng Nazismo atpasismong klerikal. Pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, ginagamit sa pangkalahatan angneopasismo upang isalarawan ang mga kilusan na may nakitang katangian ng pagiging pasista.
1 5 1