Answers

2014-07-23T17:15:46+08:00
Mas pipiliin ko ang Martial Law kung saan binibigyang kapangyarihan ang militar sa pamamahala ng bansa.  Higit na mabisa ang batas-mlitar sa maayos na pamamalakad ng lipunan sa panahon ng kaguluhan. Bagamat ito ay nagiging hadlang sa kalayaan ng mamamayan, higit itong makatao kaysa sa Code of Hammurabi. Para sa akin, hindi makatarungan ang Code of Hammurabi dahil sa pagpapataw ng kaparusahang naaayon sa pagkakasala. Kung ang may-sala ay nagsunog ng bahay, susunugin din ang kanyang bahay. Kung ang salarin ay nanaksak, siya din ay sasaksakin bilang parusa.  Kahit ito ay naging batayan ng maraming batas sa mundo, tila di makatao ang konsepto ng Hammurabi.
0