Answers

2016-07-10T20:16:35+08:00
  Ang mga taon ng pigil sa paggastos, murang pagpapaupa't pagpapahiram, at kabiguan upang ipatupad ang repormang pinansiyal ay nag-iwan ng masama sa Greece na naging resulta sa pagbaba ng ekonomiya ng bansa. Sumaklot ito sa pagpapahayag ng mga antas ng utang at kakapusan na lumampas sa limitasyon na itinakda ng eurozone.          Ang antas ng utang ng Greece - ang pagtatasa ng kanyang kakayahan upang bayaran ang mga utang .
       Ang bansa ay patuloy na nakaharap sa bayarin ng mga singil ng interes sa antas ng utang.
   
0