Answers

2016-07-18T17:03:39+08:00

P - PILIPINAS I - ILIPINAS L - LIPINAS I - IPINAS P - PINAS I - INAS N - NAS A - AS S - S S - SANIPILIP A - ANIPILIP N - NIPILIP I - IPILIP P - PILIP I - ILIP L - LIP I - IP P - P

P - PAGIGING MATAPAT I - IPINAGLALABAN ANG BANSA L - LAHAT MINAMAHAL I - IPINAG LALABAN ANG KAPWA P - PAKIKIPAGKAIBIGAN I - IPINAGLAALBAN ANG MAHAL SA BUHAY N - NAKIKIPAGBATI SA KAPWA A - AWAY BAWAL MASAMA S - SAPAT NA ALMUSAL


0