Heograpiyang Pantao
Wika
- itinuturing bilang kaluluwa
ng isang kultura. Nagbibigay ito ng pagkakakilanlan o identidad sa mga taong kabilang sa isang pangkat.
Mga pabgunahing Pamilya ng wika sa Daigdig:
1. Afro-Asiatic
2.Austronesian
3. Indo-European
4. Niger-Congo
5.Sino-Tibetan
Relihiyon
- Nagmula sa salitang
"religare",nangangangahulugang "buuin ang mga bahagi para maging magkakaugnay ang kabuuan nito".
Lahi/Pangkat-Etniko
- ang salitang
"etniko" ay nagmula sa salitang Greek na ethnos na ngangahulugang "mamamayan". Ang mga miyembro ng pangkat-etniko ay pinag-uugnay ng magkakatulad na kultura, pinagmulan, wika, at relihiyon kaya naman sinasabing maliwanag ang kanilang sariling pagkakakilanlan.

1

Answers

2016-07-21T21:57:28+08:00
??????????????????????????????/
0