Answers

2016-07-11T17:19:41+08:00
 Ang Karagatan1.Ito ay isang larong may paligsahan sa tula
.
2. Ang kuwento nito ay batay sa alamat ng singsing ng isangdalaga na nahulog sa gitna ng dagat.3
3.).Pakakasalan ng dalaga ang binatang makakakuha ng singsing.4. )Sa larong ito, hindi kinakailangang “sumisid’ sa dagat ang binatang nais magkapalad sa dalagangnawalan ng singsing.
5. Ginaganap ang laro sa bakuran ng isang bahay.
6. May dalawang papag sa magkabila ng isang mesang may sarisaringpagkaing-nayon.
7. Magkaharap ang pangkat ng binata at dalaga.
8. Karaniwang isang matanda ang magpapasimula ng laro.
9. Maaaring magpalabunutan para mapili ang binatang unang bibigyanng dalaga ng talinghaga.
10. Maaari pa rin ang pagpili sa binata ay batay sa matatapatan ngtabong may tandang puti.
11. Bibigkas muna ng panimulang bahagi ang binata bago tuluyang sagutin

Duplo:

Nilalaro sa araw ng patay/lamay.
0
2016-07-11T17:36:00+08:00
   Ang pag-aaral ng akdang pampanitikan anoman ang anyo nito ay naglalayong magbigay ng mabutingbisa sa kaasalan ng tao tulad ng pagpapaunlad ng pakikipag-ugnayan sa kapwa sa pamamagitan ngmagandang uri ng pagpapahayag.Sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makapagpapahayag ng iyong sariling  pananaw, saloobin at damdamin tungkol sa kaugaliang Pilipino sa kasalukuyan gamit ang wika ng kabataan. Maaari mo nang gawin ang kasunod na mga gawain.Marahil ay ganito ang iyong isinagot.1. Bangin ka ba? Bakit?Nahulog kasi ako sa‟yo. 2. Kape ka ba? Bakit?Ninenerbiyos kasi ko sa‟yo e. 3. Pustiso ka ba? Bakit? Kasi,I can’t smile without you.4. Kumain ka ba ng asukal? Bakit? Ang tamis kasi ng ngiti mo.5.Surgeonka ba? Bakit? Kasi ikaw lang angnakapagbukas ng puso ko.Nakatutuwa „di ba? Simple pero maydating, sabi nga. Sa ganitong paraan, mabisa mo kayangmaipararating sa iyong kapwa ang nais mong sabihin? Paano? Bakit hindi mo subuking gumawa ng sarilimong pick-up lines. Isulat mo ito sa papel. Gayahin ang kasunod na pormat.To...Cc...Subject:Isa sa itinuturing na matandang anyo ng panitikan ang karagatan at duplo .Tinatawag itong tulang padulasapagkat ang mga ito ay nasusulat nang patula at ginagampanan ng mga tauhan. Tinatawag din itong dulang pantahanan sapagkat karaniwang idinaraos sa loob ng bahay o bakuran ng namatay. Nagiging  parangal din ito sa namatay. Alamin natin kung paano ipinahayag ng ating mga ninuno ang kanilang sariling pananaw, saloobin at damdamin sa kanilang kapanahunan
0