Answers

2016-07-11T19:16:05+08:00
ang paligid sa araw ito ay iniikutan ng mundo.o ginagalawan ng ating mundo at ito rin ang nagsisilbing protiksyon upang hind mapunta sa kalawakan o mahiwalay kantang ginagalawa. at ang araw ang nagsisilbig taga protiksyon ng mga planeta. ang mga planeta ay hinihila ng gravity ng araw para ang planeta ay hindi gumalaw o mapunta kahit saang bahagi ng kalawakan

Ang Pag-init ng Daigdig o Global Warming sa Ingles) ay tumutukoy sa naranasang pagtaas ng katamtamang temperatura ng himpapawid at mga karagatan sa mundo nitong mga nakaraang dekada. Tumaas ng 0.6 ± 0.2 °Celsius (1.1 ± 0.4 °Fahrenheit) ang temperatura sa loob ng ika-20 siglo ang katamtamang pandaidigang temperatura. Ayon sa siyentipikong opinyon, “ang naranasang pag-init nitong huling 50 taon ay gawa ng tao”. Ang pagtaas ng antas ng carbon dioxide at iba pang mga greenhouse gases na resulta ng pagsunog ng produkto mula sa petrolyong langis, pagpapanot ng kagubatan, pagsasaka, at iba pang kagagawan ng tao ang mga pangunahing sanhi ng pag-init ng mundo.
0