Answers

2016-07-11T23:04:31+08:00
Tayo ay nananalig na ang ating bansang Pilipinas ay may kakayahan at nakatadhana na maging dakila at nakalulugod sa Asya at maging sa buong daigdig. Ang mga posibilidad sa pagtatagumpay ay higit pa sa ating imahinasyon. Nananalaytay sa ating mga dugo ang pagiging malikhain, pagiging masigasig, at pambihirang kahusayan. Napatunayan na ang mga ito sa maraming larangan na ating sinasalihan at ginagalawan. Marami sa ating mga kababayan ang umaani ng mga tagumpay, mga karangalan at mga papuri sa lahat ng dako. Ipinapakita nakaya natin kung pagtutuunan lamang natin ng ibayong pananalig, pagtitiwala, at pagtitiyaga. Walang bagay na hindi natin makakamit, kapag tahasan nating hinangad ito. Karaniwan lamang sila noon; Efren PenafloridaCharice Pempengco, at Manny Pacquiao, subalit nagampanan nilang buhayin ang kanilang mga pangarap at maging mga pambihira. Narating nila ang tagumpay at napatunayang kaya natin makipagtagisan kaninuman at saanman sa buong daigdig. Ilan lamang sila sa mga nagpakita ng pagiging mahusay at katangi-tanging mga tunay na Pilipino.

   Marami sa atin ang sadyang magagaling, mahuhusay, at talagang namumukod-tangi, dangan nga lamang, "kulang sa pansin," pagtitiyaga, o "lakas ng loob" at kailangan pa ng karagdagang kagitingan.
Mahalaga at nararapat lamang na ganap itong maiparating sa ating sambayanan, mapatunayan, isapuso, at ipagbunyi.

   Kinakailangan ang mga ito na pumailanlang at magsilbing liwanag sa karimlan laban sa mga kapighatiang naghahari ngayon sa ating bansa. Ang magpatuloy sa pagtanglaw na pumupukaw, nagpapaalab, at gumigising sa ating kamalayan. Ito na ang tamang pagkakataon na mabigyang buhay at tangkilikin ang mga nakatagong katangian natin.

   Ipagmalaki natin ito, ipakita ng hayagan kaninuman at saanman nang walang pangamba at pag-aalinlangan. Tumulad tayo kina EfrenCharice, at Manny bilang mga bagong bayani. Kaya natin ito, sapagkat tayo'y Isang Pilipino, huwag nating kalilimutan ito. At mabubuting mga tunay na Pilipino na may marubdob na pagmamahal sa ating lahi, pinagmulan, at sa sambayanan.

0