Answers

2016-07-11T19:54:31+08:00
Ang pamilya ay nahaharap sa maraming pagbabago. Mga positibong pagbabago at mga hamong kailangang malampasan. Positibong pagbabago, pagkakaroon ng kamalayan tungkol sa kanilang kalayaan bilang tao, kamalayan sa pakikipagkapwa, mapanagutang pagmamagulang at edukasyon. Negatibong pagbabago, Entitlement Mentality nangangahulugang kawalang galang sa awtoridad at nakatatanda, ang mga kahirapan sa pagsasalin ng pagpapahalaga, legal na paghihiwalay ng mga mag-asawa o pagsasawalang bisa ng matrimonya ng kasal, pagpapalaglag at kahirapan o kasalatan sa buhay.
1 1 1