Answers

2016-07-12T19:40:02+08:00
  UNIBERSIDAD NG SANTO TOMASFACULTAD NG SINING AT PANITIKA.Y. 2012-2013ANG KAHALAGAN AT MGAKADAHILANAN KUNG BAKIT WIKANGFILIPINO ANG ATING WIKANG PAMBANSAAT ANG KAUGNAYAN NITO SA UNLADPANG-EKONOMIYA Gellian Grace Baaco, Anne Marie Belgira, Klaen Nicole Bautista, Cedric Ayvan Billoso, AlyssaNicole Buendia, Althea Bianca Cabasco, Mark Martin Celino, John Christian Cenal, AngelicaCruzcosa, Kristien Celce CoquiaGroup IMula sa Klase ng 3Economics2, T.A. 2012-2013 Sa Patnubay ni:Professor Milagros C. AquinoIka-04 ng Oktubre, 2012 ABSTRACTAng pagkakaroon ng Wikang Pambansa ay may layuning pag-ugnayin ang bawat mamamayan sa isangbansa na siya namang nagbibigay tulay tungo sa pag-unlad nito iba’t ibang aspeto. Angkop lang na sa pag-aaral na ito ay maiparating ang hangaring lalong maintindihan ang kaalaman ng nakararami tungkol sa mgakadahilanan at kasulukuyang kalagayan ng Wikang Filipino bilang ating Pambansang Wika at lubos namatukoy ang kahalagahan, kaugnayan, at epekto nito sa unlad pang-ekonomiya. Ang pananaliksik na ito aynakatuon sa pagpapalawak pang lalo ng intelektwalisasyon sa ating Inang Wika at sa ating MakabansangEkonomiya. Sa pamanahong papel na ito ay tinalakay at sinuri ang paggamit ng ating sariling wika bilangmidyum ng komunikasyon sa loob ng ekonomikal na aspeto ng ating lipunan. Napatunayan sa aming pag-aaral na ang pagpapaunlad sa sariling wika ay may tuwirang epekto sa pagpapaunlad ng ekonomiya ngisang bansa. Sa kabuuan, hangarin ng pag-aaral na ito na lalong pagbuklurin ang matibay na identidad,nagkakaisang pambansang mithiin at damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino bilang isang puwersangmagbibigkis sa tunay na kapayapaan, pagkakaunawaan at higit sa lahat kaunlaran
0