Answers

2016-07-16T19:00:39+08:00
 ____ 1. Aklat na naglalaman ng mga alamat ng mga hayop at mga bagay. ____ 2. Aklat ng kasaysayan ng Pilipinas. ____ 3. Talambuhay ng mga bayani. ____ 4. Aklat na naglalaman ng mga pabula. ____ 5. Tunay na mga karanasan ng mga guro. ____ 6. Ang paraan ng paggawa ng tinapa at itlog na maalat. ____ 7. Mga kuwento tungkol sa mga engkantada, mga duwende at mgadiwata. ____ 8. Kathambuhay ni Pangulong Gloria Arroyo. ____ 9. Katipunan ng mga tula at maikling kuwento. ____ 10. Katipunan ng mga balita.Ganito ba ang sagot mo?1. P2. DP3. DP4. P5. DP6. DP7. P8. DP9. P10. DPKung nakakuha ka ng mahigit pito, OK ang pagkilala mo sa mga aklat.Kung kulang sa lima, gawing muli ito. Pagbalik-aralan MoSa modyul na ito’y inaasahang makikilala mo ang iba’t ibangbahagi ng aklat. Masasagot mo rin ang mga tanong tungkol samga impormasyong nasa iba’t ibang bahagi ng aklat. 
0