Sa unang bahagi ng sanaysay na alegorya ng yungib , paano nakilala ng mga bilanggo ang "katotohanan" ng mga bagay bagay? Magbigay ng mga patunay, Bigyang kahulugan ang naramdaman ng mga bilanggo nang siya ay makaalis sa yungib at matititgan ang liwanag ng apoy? Ano ang nais ipakahulugan ng pangyayaring ito ?

1

Answers

2016-07-11T23:13:37+08:00
Na ang nagsisilbing liwanag ng apoy ay isang palatandaan na merong pag asang naghihintay sa kanila sa labas ng yungib.
0