Answers

2016-07-12T17:21:31+08:00
Pagpaplano ng pamilya ay nagbabalak na pagka ang anak , at ang paggamit ng kapanganakan kontrolinat iba pang techniques plans nagsagawa .Ang live in ay pagsasama ng dalawang taong nagmamahalan sa ilalim ng isang bubong at ginagawa angmga gawain ng mga mag-asawa ngunit ang kaibahan lang ay walang kasal na nagbibigkis sa kanilangdalawa.Ang paglilive in o pagsasama na parang mag-asawa ay nangyayari dahil sa kakulangan ng pera paramagpakasal. Ito din ay bunga ng maagang pagaasawa. Ang live in ay nangyayari din kung ang isa samagkapareha ay hindi na maaaring magpakasal. Halimbawa ang lalaki ay kasal na ngunit nakahanap ngpagmamahal sa ibang babae.Single-Parent (nag-iisa ring magulang, solo parent at nag-iisang magulang) ay isang magulang nanagmamalasakit para sa isa o higit pang mga anak na walang pisikal na tulong ng mga iba pang mgamagulang sa tahanan. "Single Parenthood" maaaring mag-iba ayon sa lokal na mga batas ng ibang bansao rehiyon.Solong pagiging magulang ay maaaring mangyari
0