Answers

2016-07-12T17:46:48+08:00
Dati, lahat ng tao ay may ugnayang panloob. Nadama at naisip natin ang ating sarili gaya ng iisang tao, at iyon talaga paano tayo tinatrato ng Kalikasan. Itong "pangkalahatang" tao na tinawag na "Adam," galing sa salitang Hebreo, Domeh, (kawangis), ibig sabihin kawangis ng Lumikha, na siya rin ay iisa at buo. Subali't, kahit na sa ating pasimulang pagkakaisa, ng ang ating pagkamakasarili (egoismo) ay tumubo, unti-unting nawala ang pakiramdam natin ng pagkakaisa at naging lalong malayo mula sa isa't isa.
0