1. Kung ikaw ang nasa kalagayan nila, gagawin mo rin ba ang ganoong pasya?

2. Ano ang ibinunga sa buhay ng magkapatid ng ginawa nilang pagtulong sa Mindanao?

3. Ano naman ang naging bunga nito sa mga taong kanilang tinulungan?

4. Paano ipinakita sa akda ang mabuting dulot ng pagtutulungan?

5. Ikaw, paano mo ipinakikita ang iyong pagdamay sa mga taong nangangailangan?

6. Sa iyong palagay, tungkulin ba ng bawat isa ang tumulong sa sinumng nangangailangan? Pangatwiranan.

1

Answers

2014-07-23T21:32:34+08:00
1. opo , kasi ang ginawa nila ang hindi masama.
0