Answers

2016-07-18T16:56:49+08:00
Ang Payak na Paglalarawan ng Ekonomiya Macroeconomics Ang pagsusuri ng kabuuang dimensyon ng ekonomiya. And pagsusuri sa GNP, GDP, Implasyon at Patakarang Pisikal ay tinatalakay dito. Ang pag-aaral ng gawi ng buong lipunan ay hindi madaling maisakatuparan. Maraming aspeto ang dapat na isaalang-alang. Ngunit sa pamamagitan ng ng paikot na daloy ng mga produkto at serbisyo ay mailalarawan ang kaganapan sa buong ekonomiya. Ang ideya ng payak na paglalarawan ng buong ekonomiya ay nakapaloob sa Tableau Economique ni Francois Quesnay, isang ekonomistang Pranses na kilalang lider ng mga Physiocrats, grupo ng mga ekonomista na naniniwala sa kahalagahan ng kalikasan. Ang imbentaryo ay dami ng produkto na itinatago upang ipagbili sa darating na panahon. Ang pag-iimpok ay pagtatabi ng ilang bahagi ng kita upang gamitin sa hinaharap. Ang pamahalaan ang ikatlong sektor na may tungkuling ginagampanan sa ugnayan ng sambahayan at bahay kalakal sa ekonomiya. Ang gawain ng sambahayan at bahay kalakal bilang konsyumer at supplier ng mga salik ng produksyon at yaring produkto ay ginagampanan ng pamahalaan. Ang pamahalaan rin ang nakikipag-ugnayan sa mga pamilihan sa labas ng bansa upang matustusan ang pangangailangan ng bansa. Ang pump priming ng ekonomiya ay isang hakbang na isinasagawa ng pamahalaan upang pasiglahin at gawing aktibo ang mga sektor ng ekonomiya upang bigyang buhay ang mga gawaing pangkabuhayan. Ilang Halimbawa ng Pump Priming: Pagpapagawa ng mga imprastraktura upang magkaroon ng trabaho ang mga mamamayan Pagpapautang sa mga maliit na negosyante pamumuhunan sa mga negosyo na kailangan ng ekonomiya
1 3 1