Answers

2016-07-12T19:35:59+08:00
Lokasyon:tumutukoy sa kinaroroonan ng mga lugar sa daigdig.
Lugar:tumutukoy sa mga katangiang natatangi sa isang pook.
Rehiyon:bahagi ng daigdig na pinagbubuklod ng mga magkakatulad na katangiang pisikal o kultural.
Interaksiyon at tao at kapaligiran: ang kaugnayan ng tao sa pisikal na katangiang taglay ng kaniyang kinaroroonan.
Paggalaw: ang paglipat ng tao sa kinagisnang lugar patungo sa ibang lugar;kabilang din diti ang paglipat ng mga bagay at likas na pangyayari,tulad ng hangin at ulan.
0