Answers

2016-07-13T18:49:01+08:00
Ang wikang diyalekto ay nangangahulugang varayti ng isang wika, hindi hiwalay sa wika. Samantalang ang wikang bernakular ay tawag sa katutubo sa isang pook. Hindi ito varayti ng isang wika tulad ng diyalekto kundi isang hiwalay na wika na ginagamit sa isang lugar na hindi sentro ng gobyerno o ng kalakal. Tinatawag din itong "wikang panrelihiyon"
9 3 9