Answers

2016-07-13T21:28:43+08:00
To ang kanya kanyang paraan ng paggamit ng wika na bukod tangi sa isang idibidwal na nagsasalita at walang-katulad
Idyolek
Dayalek
may balarila at bokabularyong natatangi , nababatay ito sa heograpikong lugar o rehiyong pinagmulan ng nagsasalita
Sosyolek
nabubuo ito sa pagsasama-sama ng mga nagsasalita na may magkakatulad na edad , kasarian , okupasyon , paniniwala , o antas uri sa lipunan.
Sosyo-Linggwistikong teorya
Ang epekto ng lipunanĀ 
sa wika at mga varayti nito
Sosyo-linggwistika
6 3 6