Answers

2016-07-16T18:43:47+08:00

Sa unang taon ng anibersaryo ng SOS-Yamang Bayan Network, at sa panahon ng Rio+20 na may temang “Green Economy: Does it include you?”, kami ay ay nakiki-isa sa pagdiriwang ng World Environment Day 2012. Alinsunod sa pagdiriwang na ito, isang pambansang panawagan ang ibinabandila upang maipakita ang tunay na paghihirap na dinaranas ng mga komunidad na apektado ng malawakang pagmimina at ang kabuoang epekto nito sa ating bansa sa ilalim ng kasalukuyang batas sa industriya ng pagmimina, ng Philippine Mining Act of 1995.

Sa araw na ito, nanawagan ang mga organisasyong kasama ng SOS-Yamang Bayan Network sa Department of Environment and Natural Resources (DENR), bilang ahensiyang itinalaga ng pamahalaan na pangalagaan ang ating kaliksasan at ang mga likas-yaman na matatagpuan dito, na itigil na nito ang pagsuporta sa promosyon ng malawakang pagmimina sa bansa na dahilan ng pagkasira ng ating kalikasan at kabuhayan.


0