Answers

2016-07-15T14:54:17+08:00
   Ang pag-aaral ng akdang pampanitikan anoman ang anyo nito ay naglalayong magbigay ng mabutingbisa sa kaasalan ng tao tulad ng pagpapaunlad ng pakikipag-ugnayan sa kapwa sa pamamagitan ngmagandang uri ng pagpapahayag.Sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makapagpapahayag ng iyong sariling  pananaw, saloobin at damdamin tungkol sa kaugaliang Pilipino sa kasalukuyan gamit ang wika ng kabataan. Maaari mo nang gawin ang kasunod na mga gawain.Marahil ay ganito ang iyong isinagot.1. Bangin ka ba? Bakit?Nahulog kasi ako sa‟yo. 2. Kape ka ba? Bakit?Ninenerbiyos kasi ko sa‟yo e. 3. Pustiso ka ba? Bakit? Kasi,I can’t smile without you.4. Kumain ka ba ng asukal? Bakit? Ang tamis kasi ng ngiti mo.5.Surgeonka ba? Bakit? Kasi ikaw lang angnakapagbukas ng puso ko.
0