Answers

2016-07-13T20:55:55+08:00
Paniniwala

Pagkakapantay-pantay ng lahat ng tao

       Bawat isa sa ating ay mahalaga. Myaman man o mahirap, nakapag-aaral o mangmang,magkakaiba man ang ating relihiyon ay dapat mabigyan at mga gawain. May karapatan din ang bawat isa sa makatarungang proteksiyon ng batas. Nakasaad din sa ating Konstitusyong ang pagkakapantay-pantay ng karapatan ng mga babae at lalaki.


·         Pampaswerte sa Bagong Taon

1.       Ang ingay at mga paputok ay pinapaniwalaang nakakapag-alis ng mga masasamang espiritu at mabasbasan ng sagana ang Bagong Taon.

2.       Kailangan ay maglagay ng mga sensilyo o pera sa bulsa para sa susunod na Bagong Taon ay maging masagana.

3.       Kailangan ay buksan ang lahat ng bintana at ilaw sa pintuan para ang lahat ng grasya ay pumasok sa iyong tahanan gaya ng pagtanggap mo sa Bagong Taon.

4.       Ang iba naman ay naniniwala na dapat ay magsuot ng polka dots dahil sa ito raw ay sumisimbulo sa pera, at dapat mayroon itong pera at sensilyo at dapat ito ay kalansingin sa pagdating ng hatinggabi para dumating ang swerte.

5.       Ang iba ay binabayaran ang kanilang mga utang para hindi sila magka-utang sa mga daraan na taon.Pagpapahalaga


·         Pagmamahal sa Bayan

      Hindi na matatawaran ang pagkamakabayan ng mga Pilipino dahil sa ipinakitang kagitingan ng ating mga bayani sa pagtatanggol sa bansa noong panahon pa man ng mga Kastila. Sa makabagong panahon ay nananatili pa rin ang pagpapahalaga at pag mamahal ng mga Pilipino sa bayan. Ang kahalagahang ay kinakailangan para sa kaunlaran ng bansa.


·         Nagbabayad ng tamang buwis

       Kung tayo ay may mga karapatang tinatamasa, mayroon naman tayong tungkuling dapat gampanan. Isa sa ating tungkulin bilang mamamayang may pagmamahal sa bansa ay ang pagbabayad ng tamang buwis sa pamahalaan. Sa buwis na ibinabayad nanggagaling ang ginagastang salapi ng pamahalaan upang maipatupad ang mga proyektong pangkabuhayan, pangkagalingan at panlipunan.


·         Ipinagtatanggol ang bansa kung kinakailangan

        Sa panahon ng kagipitan o nanganganib ang kapayapaang panlabas ng bansa laban sa mga dayuhan, kinakailangang maging handa ang mga kalalakihan upang ipagtanggol ang bansa. Ang mga mag-aaral na lalaki na malulusog at mga pagsasabay na panghukbo ay dapat tumugon sa pangangailangan ng bansa kung hinihingi ng pagkakataon.


·         Iginagalang ang mga sagisag ng bansa

      Bilang Pilipino, dapat nating igalang ang mga sagisag ng ating bansa. Sa pamamagitan lamang nito makikita ang ating pagiging lahing Pilipino.


·         Ipinakikita ang pagmamahalan sa sariling wika

     May humigit-kumulang na 80 wika mayroon tayong mga Pilipino. Ang wika ay isang sagisag ng pagkakakilanlan natin at sa pamamagitan nito ay naipapahayag natin ang ating mga damdamin at saloobin. Ang paggamit ng sariling wika ay pagpapatunay ng pagmamahal sa bayan, kung kaya dapat nating palaganapin ang paggamit nito. Makatutulong din ito sa pagpapaunlad ng bansa dahil mapadadali at mapabibilis niti ang komunikasyon at pagkakaunawaan ng bawat isa.


·         Pagtutulungan

      Ang pagiging matulungin ay isang katangiang maipagmamalaki nating mga Pilipino. Angpagtutulungan o pagdadamayan ay naipapakita lalo na sa panahon ng kagipitan o kalamidad. Kung panahon ng bagyo, sunog o lindol., maraming mammayang Pilipino ang tumutulong sa kapwa sa pamamagitan ng pagpapadala ng lumang damit, pagkain, gamot, salapi at iba pang uri ng pagtulong .

     Anumang bagay ay gumagaan kapag bawat isa ay nagtutulungan. Winika nga ng dating pangulong Fidel V. Ramos, " kaya natin anumang problema, basta tayo ay sama-sama."


·         Edukasyon

Malaki ang pagpapahalaga nating mga Pilipino sa edukasyon. Kahit gaanong hirap ay tinitiis ng magulang matustusan lamang ang pagpapaaral sa kanilang mga anak.

Naniniwal ang mga magulang na sa pamamagitan ng pagpapatapos sa kanilang mga anak sa pag-aaral ay mahahango sila sa kahirapan at giginhawa ang uri ng kanilang pamumuhay.
0