Kung makakausap mo ang mga taong tumutol na ibatay sa isa sa mga wikain sa ating bansa ang wikang pambansa o ang mga taong ayaw ipagamit ang unang wika sa pagtuturo sa mga batang mag-aarak, ano ang sasabihin mo sa kanila? Nagbigay ng limang pahayag na kukumbinsi at maaaring makapagpapayag sa kanila

1

Answers

2016-07-13T22:06:07+08:00