Answers

2016-07-13T22:29:02+08:00
Three talo lang naman ang cm at yun lang ang naman ang hinihingi bali centimeter cube lang pero ang calcuation sa iba d ko alam


0
  • Brainly User
2016-07-14T09:21:14+08:00
Surface Area of rectangular prism:

SA = 2 [(l)(w) + (l)(h) + (w)(h)]

SA = 2 [(2x)(x+2) + (2x)(x-2) + (x+2) (x-2)]

SA = 2 [ (2x² + 4x) + (2x² - 4x) +  (x² - 4)]

SA = 2 [ 2x² + 2x² +  x² + 4x - 4x - 4]

SA = 2 (5x² - 4]

SA = 10x² - 8 cm²  ⇒ Surface area


0