Answers

2016-07-23T10:32:47+08:00
1. Pangangalaga at Wastong Pangangasiwa sa mga Likas na Yaman ng Bansa Aralin 82. ANG TAO BILANG TAGAPANGALAGA SA MGA NILIKHA3. PANGANGALAGA SA MGA YAMANG LUPA4. Kawanihan ng Lupa ang nangangasiwa sa pangangalaga ng mga lupang pang-agrikultura.5.  Ito ang nagsasaliksik at nagsasagawa ng mga pag-aaral upang mapanatili ang katabaan ng lupa para sa masaganang ani.6. National Irrigation Administration (Pambansang Pangasiwaan sa Patubig) • Patubig sa mga lupang sakahan upang patuloy na makapagtanim ang mga magsasaka sa buong taon.7. Dapat matutunan ng mga magsasaka ang sumusunod: • Paggamit ng mga pataba na hindi makasisira sa lupa tulad ng mga organikong pataba mula sa mga nabubulok na bagay.8. Dapat matutunan ng mga magsasaka ang sumusunod: • Hayaang mabulok ang mga damo o dayami sa ibabaw ng lupa upang maging pataba ito.9. PANGANGALAGA SA MGA YAMANG GUBAT10. DENR – Department of Environment and Natural Resources  Pambansang Programa sa Paggugubat o Reforestation noong 1986  Layunin nitong mapayabang muli at manumbalik ang dating anyo ng mga nakalbong kagubatan at kabundukan.11. • Ipinatupad ng DENR ang pagbabawal sa pagluluwas ng troso. (DENR blg. 78) • Pinahintulutan ang mga magtotroso at mga kwalipikadong sektor na pumutol ng mga matataon at malalaking uri ng kahoy sa mga lupang pribado at mga kagubatan kung may permiso at lisensya mula sa pamahalaan.12. HAKBANG NA ISINASAGAWA KAUGNAY SA PAGSAGIP SA MGA KAGUBATAN13. 1.Pagbibigay proteksiyon sa mga hayop, halamang gubat na matatagpuan sa kagubatan. 2.Pangangalaga sa pambansang parke.14. 3. Wasto at matalinong paglinang ng mga likas na yamang upang lumaki ang produksiyon.15. 4. Paglulunsad ng proyektong Alay Tanim ng mga punong- bayan ng mga lungsod at lalawigan at ng Kagawaran ng Edukasiyon (DepEd)16. Philippine Eagle Foundation (PEF) • Upang mapangalagaan at maparami ang unti-unting nauubos na Agila.17. Bakit bawal ang paggamit ng lambat na may pinong-pino ang butas sa pangingisda?18. PRIBADONG SEKTOR
0