Answers

2016-07-14T18:22:23+08:00
1.TRADISYONAL NA EKONOMIYA- ito ang unang anyo ng sistemang pangekonomiya. Ang pangunahing katanungang pangekonomiya ay nakabatay sa tradisyon,kultura, at paniniwala.

2.MARKET ECONOMY- pangunahing katanungan pang ekonomiko ay ginagabayan ng mekanismo ng malayang pamilihan. Sa ganitong sistema,bawat kalajok (konsyumer at prodyuser)
ay kumukilos alinsunod aa kanila .

3.COMMAND ECONOMY- ito ay nasa ilalim ng komprehesibong kontrol at regulasyon ng pamahalaan .

4. Mixed Economy- isang sistema na kinapapalooban ng elemento na market economy at command economy. Nilikha upang tukuyin ang isang sistemang nabuo at may katangian na bunga ng pagsasanib o kombinasyon ng command at market economy..

*****^^
0