Answers

2016-07-14T20:54:46+08:00
Ang mga diptonggo ng Filipino ay iw, iy, ey, ay, aw, oy at uy.  Ito ay tumutukoy sa pinagsamang tunog ng isang patinig (a,e,i,o,u) at isang malapatinig (w,y) sa loob ng isang pantig. 
0
2016-07-14T21:42:06+08:00
Diptonggo – alinmang patinig na sinusundan ng malapitinig na /y/ o /w/ sa loob ng isang pantig. Ang mga diptonggo sa Filipino ay iw, iy, ey, oy, at uy.Halimbawa:                Sayaw                   giliw                       langoy                   aruy
0