Answers

2016-07-15T06:13:48+08:00
Filipino

Ang ekonomiya ng Silangang Asya ay isa sa mga pinakamatagumpay na rehiyonal na ekonomiya ng mundo [1] Ito ay tahanan ng ilan sa mga pinakamalaking at pinaka-masagana ekonomiya sa buong mundo:. Tsina, Japan, Hong Kong, Taiwan at South Korea. Major positibong salik na ranged mula sa kanais-nais na pulitikal-legal na kapaligiran para sa industriya at commerce, sa pamamagitan ng masaganang likas na yaman ng iba't-ibang mga uri, sa masagana supply ng relatibong mababa ang gastos, bihasang at madaling ibagay labor. Sa modernong lipunan, ang isang mataas na antas ng istruktura pagkita ng kaibhan, functional pagdadalubhasa, at pagsasarili ng mga pang-ekonomiya ng sistema mula sa pamahalaan ay isang pangunahing kontribyutor sa pang-industriyang-komersyal na pag-unlad at kasaganaan. Sa kasalukuyan sa Far East, kalakalan system ay medyo bukas; at zero o mababang mga tungkulin sa pag-import ng consumer at capital kalakal atbp na lubha nakatulong pasiglahin cost-kahusayan at pagbabago. Libreng kakayahang umangkop at labor at iba pang mga merkado ay iba pang mga mahalagang mga kadahilanan para sa paggawa ng mataas na antas ng negosyo-pang-ekonomiya ng pagganap. East Asian na mga populasyon na nagpakita ng mabilis na pag-aaral ng mga kakayahan - kasanayan sa paggamit ng mga bagong teknolohiya at pang-agham na tuklas - at paglalagay ng mga ito sa mahusay na paggamit sa produksyon. Trabaho etika sa pangkalahatan ay may posibilidad na maging lubhang positibo. Sa wakas, may mga relatibong malaki at mabilis na lumalagong merkado para sa mga kalakal consumer at mga serbisyo ng lahat ng uri.

English

1. The economies of East Asia is one of the most successful regional economies of the world [1] It is home to some of the largest and most prosperous economy in the world :. China, Japan, Hong Kong, Taiwan and South Korea. Major positive factors ranged from favorable political-legal environment for industry and commerce, with abundant natural resources of various kinds, the abundant supply of relatively low cost, skilled and easy tune labor. In modern society, a high degree of structural differentiation, functional specialization, and independence of the economic system from the government is a major contributor to industrial-commercial development and prosperity. Currently in the Far East, is relatively open trading system; and zero or low duties on imports of consumer and capital goods etc. considerably helped stimulate cost-efficiency and innovation. Free flexibility and labor and other markets are other important factors for making high-level business economic performance. East Asian populations showed rapid learning abilities - skills in the use of new technologies and scientific discoveries - and putting them to good use in production. Work ethics in general tend to be very positive. Finally, there are relatively large and rapidly growing market for consumer goods and services of all kinds. 


0