Answers

2016-07-15T22:12:47+08:00
Ang ALOKASYON ay paraan ng pamamahagi o tamang distribusyon sa tao ng likas na yaman. Kung magkakaroon ng wastong alokasyon ay hindi magkakaroon ng kakapusan. Hindi agad mauubos ang likas na yaman dahil hindi maaabuso ang paggamit dito. May sinusunod ang tao na bawal labagin. Dahil sa alokasyon ay kasali ang pamahalaan. Masosolusyonan ang suliranin sa kakapusan gamit ang mga uri ng Alokasyon o sistemang Pang-ekonomiya. Una, ang Tradisyonal na Ekonomiya na sinusunod ng tao ang paggamit ng likas na yaman batay sa kanilang pangangailangan, paniniwala, at kultura. Pangalawa, ang Command economy na kontrolado ng pamahalaan kung anong produkto ang gagawin. Pangatlo, ang Market economy na may sinusunod na batas ang mga magtitinda at mamimili na kapag lumabang sa mga nasabing batas ay haharap sa parusa. Ang huli, ay ang mixed economy na halo-halo at maayos ang pamamahala dahil may paraan ang pamahalaan upang makita nila ang gawin ng konsyumer at prodyuser
0