Answers

2016-07-16T07:43:18+08:00
Ang sistemang pangekonomiya ay sumasaklaw sa mga istraktura, institusyon, at mekanismo na batayan sa pagsasagawa ng mga gawaing pangproduksyon upang sagutin ang mga pangunahing katanungan pang-ekonomiya. Maari ring itong baguhin ayon sa pangangailang ng lipunan.

Mga layunin pangkabuhayan:
• Mapanatiling buhay ang mga miyambro ng bawat isa nito sa pamamagitan ng pagsagot sa mga pangunahing pangangailangan.

• Maisulong ang kaunlarang pangkabuhayan

•Makapagbigay ng sapat at makabuluhangempleyo sa mga mamamayan nito.

Mga uri nito:

•Piyudalismo

Sistemang pangkabuhayan na ang batayan ng kapangyarihan ay batay sa laki ng pagmamay-aring lupain. 


•Merkantilismo
Ito ang namayaning kaisipan pang-ekonomiya na gumagabay sa mga patakaran ng maraming bansa sa daigdig noong unang panahon. Isinusulong nito ang kaisipan na ang kapangyarihan ng isang bansa ay nakasalalay sa dami ng ginto at pilak dahil sa panahong iyon, nakasalalay ang pamumuno at pagkakaroon ng kapangyarihan ng isang pinuno sa dami ng ginto at pilak.

•Pasismo
Isang tradisyunal o makalumang pamamaraan ng pamumuno na pinamumunuan ng isang diktador, na may absolutong kapangyarihan. Ang kanyang pamumuno sa kanyang nasasakupan ay may disiplina, sa adaling salita istrikto ang kanyang pamumuno, tulad ni Adolf Hitler.

•Sosyalismo
Sa sistemang sosyalismo, ang mga pangunahing gawain o industriya at ang gamit sa produksiyon ay pag-aari ng pamahalaan. Pinahihintulutan din naman ng sistemang ito ang pribadong sektor na mag-ari ng business at magkaroon ng pag-aaring private.

•Komunismo
Ang komunismo ay magiging isang makataong lipunan na walang kaurian o estado at naninindigan sa panlahatang pagmamay-ari at sa prinsipyong "Mula sa bawat isa ayon sa kaniyang kakayahan, para sa bawat isa ayon sa kaniyang pangangailangan".

•Kolonyalismo
Sistema ng ugnayan sa pagitan ng mga bansa sa mundo kung saan direktang sinasakop ng malakas na bansa ang mga mahihinang bansa upang gamitin at mapakinabangan ang mga ito.


Mga sanggunian:
https://tl.wikipedia.org/wiki/Sistemang_pang-ekonomiya

http://www.slideshare.net/samllaguno12/mga-sistemang-pangekonomiya

0
2016-07-17T12:21:18+08:00
Tungkol ba sa alokasyon sa ibat ibang sistemang pang ekonomiya tanong mo?baka kasi Mali sagot ko? Just comment kung oo o Hindi sasagutin ko na lang ;)
1 5 1