Answers

2016-07-16T09:04:36+08:00
Ang rehiyon ay isang salita o katawagang pangheograpiya na ginagamit sa maraming kaparaanan sa iba't ibang mga uri ng heograpiya. Sa pangkalahatan, ang rehiyon ay isang may hindi kalakihang sukat na lugar o area ng lupa o tubig. Mas maliit ito kaysa buong pook ng isang bagay . Mas malaki ito kaysa isang tiyak o espesipikong lokasyon. Maaaring tanawin ang rehiyon bilang isang kalipunan o koleksiyon ng mas maliliit na mga bagay o bilang isang bahagi ng isang mas malaking kabuuan.

O sa madaling salita, 
ang tawag sa pangkat ng mga lalawigan at lunsod na magkakalapit ang kinalalagyan at magkakatulad ang mga katangiang pangheograpiya.
0